☢️LỆNH CƠ BẢN

Bạn click vào hình bánh răng sẽ full lệnh

Có một số lệnh khác sẽ khi trên Item/vật phẩm. AE chú ý đọc!

Last updated